ניווט מהירממשק הבחינה

  1. יציאה מהמבחן הנעול - יש לשים לב שיציאה מהמבחן ללא אישור עלולה לפגום בציון האמינות של הנבחן
  2. שליחה וקבלת הודעות - תקשורת מול המרצה
  3. שליחה וקבלת הודעות - תקשורת מול המשגיח
  4. התחלת המבחן

שליחת שאלה למרצה ולמשגיח

במידה ובזמן המבחן תרצו לשלוח שאלה, ניתן לעשות זאת באמצעות לחצן ההודעות בחלק העליון של המסך.

יש לבחור אם לשלוח שאלה טכנית למשגיח:

לבחור את נושא ההודעה מתוך הרשימה, לכתוב את תוכן ההודעה וללחוץ על "שלח"או שאלה בנוגע לתוכן הבחינה למרצה:

עבור המרצה יש לבחור את מספר השאלה הרצויה (או שאלה כללית), לכתוב את תוכן ההודעה וללחוץ על שלח.


קבלת תשובה/הודעה

ברגע שהמרצה או המשגיח יענו לשאלה האייקון של המעטפה ייצבע, מעליו יופיעו מספר ההודעות הממתינות לקריאה.


במידה והמרצה שלח תשובה המתייחסת לשאלה ספציפית, יופיע אייקון של סימן קריאה בשאלה הרלוונטית ברשימת השאלות:

כמו כן ברשימת ההודעות יופיע מספר השאלה בגוף ההודעה (במידה ומדובר בבחינה בה השאלות מעורבלות, מספר השאלה יהיה יחסי לכל נבחן).

תשובת המרצה תופיע בגוף השאלה הרלוונטית.


בלחיצה על לחצן ההודעות יופיעו כל ההודעות שנשלחו במהלך הבחינה


הגשת בחינה

כדי לסיים את הבחינה יש :
1. ללחוץ על "Submit and finish"


2. תועברו למסך ההגשה של ממשק הEtest - יש ללחוץ על "הגש בחינה" לאחר מכן לחצו על סגירה ויציאה מהבחינה
שימו לב שבסיום ההגשה כל הנתונים נשלחים לשרת על גבי רשת האינטרנט. זמן העלאת הנתונים תלוי במהירות הרשת ועשוי לקחת עד מספר דקות