במידה והמרצה הגדיר זאת מראש בבחינה, קיימת אפשרות של מענה לתשובה כקוד. 

בפתיח הבחינה ניתן לראות אם קיימות שאלות המצריכות מענה כקוד (מסומן באדום).


בתשובה לשאלה, יש לבחור את השפה הרצויה ממגוון השפות הקיימות:


ולהזין את התשובה: