כחלק מהנגשת המערכת עבור אוכלוסיות מתקשות ישנו לחצן ייעודי לנגישות

הלחצן נמצא בצידו השמאלי העליון של המסך ומאפשר מספר שינויי תצוגה כפי שיפורטו בהמשך.

מכל אפשרות ניתן לבצע חזרה למצב ברירת מחדל.


1. הגדלת והקטנת גופן

לחיצה על כל אפשרות תבצע בהתאמה הגדלה/הקטנה של הטקסט.

לחזרה לברירת מחדל יש ללחות על לחצן אפס ברירת מחדל.2. מונוכרום

מעביר את המסך לצבעי מונוכרום.

לחזרה למצב ברירת מחדל יש ללחות על לחצן אפס ברירת מחדל.3. גופן קריא4. צבעים הפוכים