ניתן לבצע ויתור על בחינה במשך זמן מוגדר מתחילתה.

הויתור מאפשר לנבחן לסקור את הבחינה לזמן מוגבל ולהחליט אם להמשיך להיבחן או לוותר כך שלא תחשב השתתפותם.

אפשרות הויתור תלויה ומוגדרת על פי דרישות המוסד האקדמי


שימו לב! הויתור אינו הפיך


תהליך ביצוע הויתור:

לאחר תהליך בדיקות החומרה וההזדהות ניכנס למבחן.

מצד שמאל יופיע למטה לחצן ויתור על הגשת בחינה.

במעבר עם העכבר מעל הכפתור נקבל הודעה על מהות הכפתור ופרק הזמן שמוקצב לביצוע הויתור על הבחינה.לויתור על ביצוע הבחינה נלחץ על לחצן הויתור. 

בחלון הקופץ נוכל לאשר או לבטול את הבקשה.