בחינה בחלקים היא בחינה אחת עם מספר חלקים כאשר ישנה הפסקה בין החלקים.


באפליקציה ניתן לראות כבר במסך הכניסה שהבחינה מחולקת לחלקים.

במהלך הבחינה, ניתן לראות את החלק בהם אתם נמצאים והטיימר יציג כמה זמן נשאר לחלק.

במידה וישנן שאלות פתוחות המאפשרות סריקת תשובות, חלון הסריקה יופיע בסוף כל חלק בנפרד.


לאחר הגשת החלק הראשון, יוצג מסך הכניסה לחלק השני. הכניסה לחלק השני תתאפשר רק לאחר שתסתיים ההפסקה


שימו לב כי לאחר הגשת כל חלק לא יהיה ניתן לחזור אליו!