במידה ובשלב בדיקת החומרה מתקבלת ההודעה "זוהו מספר מסכים המחוברים למחשב זה" ב"בדיקת צגים מרובים" למרות שיש מסך אחד מחובר, יש לצאת מהתוכנה ולבדוק האם מוגדרים שני מסכים.

על מנת לעשות זאת יש ללחוץ על המקש הימני בעכבר על גבי מסך ריק, ולבחור בהגדרות תצוגה(display settings).1. מיד לאחר הבחירה יפתח חלון תצוגה. יש לוודא שמסך התצוגה המוצג דומה לזה שבתמונה2. במידה ומסך התצוגה דומה לזה שבתמונה 2, יש לגלול לתחתית חלון התצוגה ללחוץ 

ריבוי מסכים(multiple displays) ולבחור בין להראות רק מסך 1 או להראות רק מסך