ניתוק מהרשת במהלך בחינה

אם הרשת נותקה במהלך הבחינה המערכת תתריע על כך.

תוכלו להמשיך ולבצע את הבחינה עד תומה גם ללא רשת אך שימו לב כי ניתן יהיה להגישה רק לאחר חזרת הרשת לתקינות.


הגשת בחינה לוקחת זמן רב

בסיום הבחינה נשלחים נתונים הכוללים גם קבצי אודיו ווידאו. זמן ההעלאת הנתונים תלוי במהירות הרשת. אם מהירות הרשת נמוכה זמן ההעלאה עשוי להמשך מספר דקות


בעיה בסריקת תשובה

במידה ולא הצלחת לצלם את התשובות בלחיצה על כפתור הצילום שבממשק הסריקה, או קובץ תמונה ששמרת בנייד, יש לבדוק את הגדרות הטלפון אם לדפדפן יש גישה למצלמה/קבצים ולאפשר זאת.
עבור דפדפן כרום, ניתן להיעזר בדף הבא:

https://support.google.com/chrome/answer/2693767?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=iw


בעיה במענה לשאלות פתוחות או קובץ אקסל

-

- במידה והמחשב הנייד עם אפשרות מסך מגע חשוב לבטל את האפשרות. (מסך המגע יכול להפריע בהקלדת התשובות)