בסרטון הבא יוצגו:

- כניסה לממשק הסריקה על ידי סריקת ברקוד

- סריקת עמוד ראשון לשאלה (כולל חיתוך תמונה)

-סריקת עמוד נוסף לאותה שאלה (כולל חיתוך תמונה)