מהן שאלות קוד?

שאלות הקוד מאפשרות לכם לכתוב קוד כתשובה במגוון שפות תכנות. 

בהתאם להגדרות המרצה, תוכלו גם להריץ את הקוד ואף לבצע טסטים.חשוב לציין שהרצת הקוד והטסטים אפשרית רק כאשר יש חיבור לאינטרנט. ביצוע לא מקוון של קוד וטסטים אינו נתמך .


ישנם שני מצבים לשאלות הקוד - עם קבצים וללא קבצים.


שאלת קוד - ללא קבצים

במצב זה, יוצג לכם עורך CodeMirror ריק, בו עליך לכתוב את תשובתך.

 • אם המרצה הגביל את שפת התכנות האפשרית לתשובה, יהיה ניתן להשיב רק בשפה המוגדרת.

 • אם לא הגבילו את שפת התכנות למענה, ניתן יהיה לבחור את השפה מרשימה נפתחת:


 • הרצת קוד

אם המרצה איפשר להריץ את הקוד, כפתור "הרץ קוד" יופיע.  

בעת לחיצה על הכפתור, הפלט של ביצוע הקוד יוצג באזור התשובה מתחת לכפתור

כפתור ההרצה לא יופיע אם המרצה לא הגדיר זאת


שאלת קוד - עם קבצים

 • במצב זה תוצג לכם לשונית לכל קובץ תבנית קוד שהמרצה העלה לשאלה. 

הלשוניות ממוקמות מעל עורך הCodeMirror.


 • אם המרצה איפשר הרצת קוד, על הקובץ שנבחר, כפתור "הרץ קוד" יופיע באיזור התשובה. בעת לחיצה על הכפתור, פלט הרצת הקוד יוצג באזור התשובה מתחת לכפתור.

 • אם יש שגיאה במהלך הניסיון להפעיל את הקוד, השגיאה תוצג באזור הטקסט.

הרצת טסט

 • אם המרצה הוסיף לקובץ אפשרות לביצוע טסטים, יתווסף כפתור "הרץ טסטים"

בעת הרצת הטסטים, התוצאות יוצגו בחלון עם הנתונים הבאים עבור כל בדיקה:

 1. מספר טסט
 2. קלט
 3. פלט מצופה
 4. פלט
 5. תוצאה

 • אם יש שגיאה במהלך ההרצה יוצגו פרטי השגיאה.
 • קובץ יכול לכלול גם הרצת קוד וגם טסטים. במקרים אלו שני הלחצנים "הרץ קוד" ו"הרץ טסטים" יופיעו


השאלה תסומן כ"נענתה" (עם רקע ירוק ועלייה באחוזי ההתקדמות) לאחר ביצוע השינוי הראשון בכל אחד מהקבצים.
שימו לב שעשויה לחלוף עד דקה אחת עד שהסימן "ענה" יוחל.