ניווט מהיר


מסך ראשי


מענה על שאלות

רשימת השאלות נמצאת בצד ימין של המסך וכוללת שני סוגי שאלות: פתוחות וסגורות (רבות ברירה).

את ניקוד השאלה ניתן לראות בצד שמאל של כותרת השאלה ברשימת השאלות.

כדי לעבור בין השאלות ניתן ללחוץ על השאלה הרצויה ברשימת השאלות או ללחוץ על לחצני הניווט מצד שמאל.


שאלות סגורות


 • מענה על שאלה סגורה: יש ללחוץ על מספר/אות התשובה הרצויה, ניתן לבחור רק תשובה אחת. התשובה שנבחרה תצבע בצבע ירוק.
 • ביטול תשובה: במידה וברצונכם לבטל את התשובה שבחרתם, לחצו שוב על התשובה. תופיע ההודעה הבאה:
 • בכדי לבטל את התשובה, לחצו על כן


 • סימון מסיח כלא נכון: בעמידה על מסיח, מופיע X לצדו. בלחיצה עליו התשובה תסומן כלא נכונה על ידי קו חוצה.
 • שינוי תשובה: לבחירה של תשובה אחרת מזו שנבחרה, לחצו על התשובה החדשה, יופיע חלון היבקש את אישורכם לשינוי הבחירה: לחצו על כן.
  אם לחצתם בטעות על תשובה אחרת, תוכלו לבטל על ידי לחיצה על ביטול בחלון ההודעה.

שאלות פתוחות

בשאלה פתוחה יש להקליד את התשובה במקום המיועד.
ניתן לערוך את הטקסט על ידי שימוש בכלים השונים בסרגל הכלים, כמו כן, ניתן להוסיף, טבלאות, נוסחאות תמונות ועוד.

במעבר על כל אחד מהכפתורים בסרגל הכלים תופיע תגית קטנה המתארת את פעולת הכפתור.

במידה ומוגדרת הגבלת מילים לתשובה, היא תופיע בתחתית חלון התשובה.


מענה בקובץ אקסל

בעת הבחינה, במידה וישנם קבצי אקסל שיש לבצע בהם פעולות יתווסף כפתור "קבצים" לשאלה.

ראו כאן פירוט על מענה בקובץ אקסל בשאלה פתוחה


שאלת בחירה

שאלת בחירה היא חלק מקבוצת שאלות שיש לענות על חלק מהן על פי בחירתכם. לדוגמא: לענות על 2 שאלות מתוך 5

ניתן לזהות שאלות בחירה בשתי צורות:

 • ברשימת השאלות  - מופיע שאלת בחירה ואת מספר השאלות שיש לבחור
 • בחלק העליון של שאלת בחירה יופיע הסבר


 • אחרי שניתנה תשובה לכמות השאלות הנדרשת מתוך קבוצת הבחירה, השאלות שלא נבחרו יופיעו כלא זמינות ובלחיצה תופיע הודעה.
  כדי לענות על שאלה אחרת מתוך הקבוצה, יש תחילה לבטל את התשובה באחת השאלות שנענו.

שאלת בונוס

בגוף השאלה יצויין באופן מודגש כי זו שאלת בונוס


סימניות

סימניות מאפשרות לסמן שאלה או שאלות מסוימות ולחזור אליהן לאחר מכן בקלות. כדי להוסיף סימניה לשאלה, לחצו על תיבת הסימון שצמודה למספר השאלה. השאלה תסומן בסימניה כתומה. כדי לחזור לשאלה מסומנת, יש ללחוץ על הסימניה בנווט השאלות. להלן סרטון הדגמה


פנייה למרצה ולמשגיח

במידה ובזמן המבחן תרצו לשלוח שאלה, ניתן לעשות זאת באמצעות לחצן ההודעות בחלק העליון של המסך.

יש לבחור אם לשלוח שאלה טכנית למשגיח:

לבחור את נושא ההודעה מתוך הרשימה, לכתוב את תוכן ההודעה וללחוץ על "שלח"


או שאלה בנוגע לתוכן הבחינה למרצה:

עבור המרצה יש לבחור את מספר השאלה הרצויה (או שאלה כללית), לכתוב את תוכן ההודעה וללחוץ על שלח.


קבלת תשובה/הודעה

ברגע שהמרצה או המשגיח יענו לשאלה האייקון של המעטפה ייצבע, מעליו יופיעו מספר ההודעות הממתינות לקריאה.


במידה והמרצה שלח תשובה המתייחסת לשאלה ספציפית, יופיע אייקון של סימן קריאה בשאלה הרלוונטית ברשימת השאלות:

כמו כן ברשימת ההודעות יופיע מספר השאלה בגוף ההודעה (במידה ומדובר בבחינה בה השאלות מעורבלות, מספר השאלה יהיה יחסי לכל נבחן).

תשובת המרצה תופיע בגוף השאלה הרלוונטית.


בלחיצה על לחצן ההודעות יופיעו כל ההודעות שנשלחו במהלך הבחינה


הגשת בחינה

כדי לסיים את הבחינה יש ללחוץ על הגשת בחינה

לאחר לחיצה על הגשת בחינה, תופיע התראה אחרונה:


כדי לחזור ולבצע תיקונים לבחינה, לחצו על חזרה למבחןכדי להמשיך ולהגיש את הבחינה, לחצו על הגשת בחינה.


לאחר הגשת הבחינה לחצו על סגירה ויציאה מהבחינה


שימו לב שבסיום ההגשה כל הנתונים נשלחים לשרת על גבי רשת האינטרנט. זמן העלאת הנתונים תלוי במהירות הרשת ועשוי לקחת עד מספר דקות

סריקת תשובה

ישנן שאלות פתוחות בהן תנתן אפשרות לסרוק את התשובה ולהעלותה לבחינה לאחר הלחיצה על הגשת הבחינה.

בשאלות שבהן האפשרות סריקה והעלאה מתאפשרת תופיע הודעה מעל גוף השאלה:


בשאלות אלו ניתן עדיין לתת מענה בתיבת הטקסט הייעודית לשאלה.

לחצו כאן להנחיות המלאות לביצוע סריקת תשובות לאחר הגשת המבחן.