תוכן העניינים


דרישה מקדימה

יש צורך להתקין את אפליקציית TomaEtest לביצוע הסריקות

שימו לב: מערכות סינון וחסימת אתרים למובייל (כגון NetSpark) עלולות לגרום לבעיות בתהליך סריקת תשובות.מהי סריקת תשובה למבחן


ישנן שאלות פתוחות בהן תינתן אפשרות לסרוק את התשובה ולהעלותה למבחן לאחר הגשת הבחינה.

בשאלות אלו תופיע הודעה מעל גוף השאלה:

שימו לב שבשאלות אלו ניתן עדיין לתת מענה בתיבת הטקסט הייעודית לשאלה.
לאחר הגשת הבחינה, יופיע המסך לסריקת תשובות. בחר באפשרות של "מכשיר נייד"

סריקה דרך סמארטפון


לאחר הגשת הבחינה יופיע מסך עם ברקוד. יש לסרוק את הברקוד באמצעות אפליקציית TomaEtest (ראה דרישות מקדימות)יש לסרוק את קוד ה-QR המופיע על המסך באמצעות אפליקציית TomaEtest בטלפון נייד (ראה דרישת קדם) ויופיע 

המסך הבא:


לחצו על  ה + הירוק כדי לסרוק תשובה לשאלה:יופיע מסך סריקה עבור השאלה שנבחרה, כדי להתחיל בסריקה, לחצו על ה + הירוקשימו לב, יש לסרוק את התשובות לכל שאלה בנפרד.


תיפתח המצלמה של המכשיר הנייד.

סרקו את הדף הראשון של התשובה לשאלה. לאחר הסריקה תינתן האפשרות לחתוך את הצילום ולהעלות רק חלק. לאחר שסיימתם את העריכה, לחצו על "סיים"


תוצג הסריקה. לסריקת עמוד נוסף לאותה תשובה, לחצו על ה + הירוק, להמשך לחצו על "העלה סריקות"


כעת ניתן להמשיך באותה דרך לסרוק תשובות עבור השאלות האחרות ובסיום לחצו על "סיים ושלח"

הגשה סופית 

תצוגה מקדימה של הסריקות תוצג בממשק הבחינה.

לאחר שכל התמונות הועלו באופן רצוי, לחצו על "הגש סריקות".


סריקה דרך סורק

בלחיצה על סריקה דרך סורק, תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת המייל של הסטודנט ויופיע המסך הבא:


כדי להמשיך בתהליך יש לפתוח את תיבת הדואר האלקטרוני שלך.


שימו לב! במידה והמחשב נעול בזמן הבחינה, יש לפתוח את הדואר האלקטרוני דרך הסמארטפון, מחשב אחר או טאבלט.


בתיבת המייל שלך תופיע ההודעה הבאה:


פתחו אותה, לחצו על הקישור ומלאו אחר ההוראות:


בלחיצה על הקישור, יופיע המסך הבא:

בשדה Exam code הזינו את הקוד המזהה של הבחינה. ניתן למצוא אותו במייל שהתקבל ליד המילה link.
שימו לב! זהו אותו מזהה בחינה שהוזן בשלב הכניסה למבחן.

לאחר מכן, לחצו על Next.

יופיע המסך הבא:


הזינו  את הקוד בעל 7 ספרות שהתקבל במייל בשדה code.

לאחר מכן לחצו על Next.


יופיע המסך הבא:

כעת סרקו את התשובה לכל שאלה בנפרד על ידי לחיצה על הלחצן +

לאחר הסריקה תופיע תצוגה מקדימה ליד כל שאלה. בסיום הסריקה יש ללחוץ על Save&Exit.

תופיע ההודעה הבאה אשר מאשרת שהתהליך הסתיים בהצלחה.
בהצלחה!