לנבחנים במערכת הTomaEtest (Vix) דרך תוכנת Moodle שימו לב! 


 לפני הכניסה למבחן יש להתקין את המערכת ולעבור על שלבי ההתקנה המפורטים במדריך הכללי:


בסיום התקנת המערכת יש להכנס למבחן דרך הMoodle באופן הבא:


  1. יש להתחבר למודל
  2. להיכנס לבחינה הרלוונטית
  3. במרכז המסך יש ללחוץ על הלינק לביצוע המבחן (שימו לב ללחוץ על Click here בשורה המתחילה המילים "After installation...")


לאחר מכן יש לעבור את מסכי הבדיקה והאימות כפי שמפורטים כאן:

שלבי הכניסה למבחן


לאחר תהליך האימות ובדיקת החומרה המבחן יתנהל מתוך המודל כפי שמתנהל עבור הנבחנים באופן כללי, עם זאת תצוגת הניווט בין השאלות ואופן ההגשה מעט שונה. 


לחצו כאן למדריך על ביצוע הבחינה בתוך מערכת Moodle