במידה ולא הצלחת להגיש את הבחינה בזמן, מוסד הלימודים עשוי לאפשר לך לבצע "הגשה מאוחרת".


להלן השלבים לביצוע הגשה מאוחרת:


ראשית יש לוודא כי ההגשה מתבצעת מאותו מחשב עליו בוצע המבחן עם אותו משתמש מחשב  


1. על מוסד הלימודים לפתוח את אפשרות ההגשה המאוחרת למבחן 

2. יש לפתוח את תוכנת הvix 

3. להזין את מזהה הבחינה הרלוונטית (אותו מזהה שהוזן עבור ביצוע המבחן המדובר)

4. להזין את זיהוי הסטודנט/ית (כפי שהתחברתם לביצוע המבחן)

5. ייפתח מסך "הגשה מאוחרת".  אם נמצא קובץ הגיבוי, יופיע לכך חיווי 

6.  יש ללחוץ על "הגש תשובות"

7. בסיום יופיע חיווי כי העלאת התשובות בוצעה בהצלחה

8. ליציאה יש ללחוץ על "סגור וצא מהאפליקציה"


במידה ומופיעה הודעה כי לא נמצא קובץ תשובות במחשב ייתכן ונכנסתם תחת משתמש אחר למחשב.

אם מדובר במחשב מעבדה השייך למוסד הלימודים ייתכן ובוצעה בו מחיקת נתונים, יש לפנות לגורם הרלוונטי במוסד.