תוכן עניינים:התקנה

 • המתינו לסיום ההורדה
 • פתחו את קובץ ההורדה
 • בחלון הקופץ - גררו את סמל הVIX ל"תיקיית היישום" בתוך החלון הנוכחי
 • המתינו עד שתסתיים ההעברה לתיקיית היישום (עם סיום יושמע צליל )
 • סגרו את חלון הגרירה
 • עברו אל ה-finder -> Application -> וחפשו את אפליקציית VIX
 • לחצו על אייקון הVIX ואשרו את "הרשאת ההורדה מהאינטרנט" (“downloaded from internet permission”)

כיצד לבדוק הרשאות לאפליקציית VIX

 • פתחו את ההגדרות (Settings)
 • עברו אל פרטיות ואבטחה (Privacy & Security)
 • בחרו את ההרשאה שברצונכם לבדוק, למשל עבור מצלמה:
  • בחרו את המצלמה מרשימת ההתקנים
  • תופיע רשימת כל היישומים המשתמשים בתכונת המצלמה
  • ודאו שאפליקציית VIX מופעלת
 • וכך לגבי יישומים נוספים העשויים להדרש כגון הקלטת מסך:


כיצד לאשר אירועי מערכת (System events approval :

מתחברים לבחינה עם אקסל, תתווסף בשלב זה בדיקה בשם "אישור אירועי מערכת (System events approval)", אם הבדיקה תיכשל יש לבצע את הפעולות הבאות (הגדרה בשני נתיבים שונים):

-כניסה ל"הגדרות מערכת (system settings)"

-כניסה ל"פרטיות ואבטחה (privacy & security)"

-כניסה ל-"נגישות (accessibility)"

-הוספה של VIX לתכנות המותרות (פעולה זו מותנית בסיסמא)


-כניסה ל"הגדרות מערכת (system settings)"

-כניסה ל"פרטיות ואבטחה (privacy & security)"

-כניסה ל"אוטומציה (Automation)"

-כניסה ל VIX

סימון של Enable System Events 


כיצד להסיר את ההתקנה

 • פתחו את ה"finder"
 • עבורו ל"application"
 • לחיצה ימנית על אייקון VIX
 • העבירו לאשפה